Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid Skyddspolisen som från och med 1948 ansvarade för den operativa verksamheten.

Finsk beskrivning

valvontatoimisto

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950: 133–134 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .