Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning inom Underrättelsesektionen inom det krigstida Högkvarteret 1939–1944. Till avdelningens uppgifter hörde kontraspionage vid fronten, bekämpning av desanter samt avslöjande av kollaboratörer.

Finsk beskrivning

valvontaosasto (Päämaja)

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk