Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman som ledde djursjukvården och ansvarade för hälsotillståndet hos arméns hästbestånd.

Finsk beskrivning

Suomen armeijan ylieläinlääkäri, puolustuvoimien ylieläinlääkäri

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1931 No 65 § 4 .

Theslöf, Gösta (et al.) , Finlands frihetskrig år 1918. Vol. 1-6 , Helsingfors: Söderström 1921–1925 , Vol 4 1923: 146-147.

Tuompo, W. E. (et al.) , Finlands försvarsmakt , Borgå: WSOY 1931 , 94.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Arméns överveterinär