Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kameral benämning på en ålderdomssvag eller sjuklig person ur allmogen som var befriad från mantalspenningarna, under förutsättning att hemmanet överlåtits på barnen som även måste sörja för den ålderdomssvagas skötsel och uppehälle. Efter 1751 stadgades det att ålderdomssvaga eller bevisligen kroppssvaga (oavsett om de stod skrivna som hemmansbrukare) skulle vara befriade. Detta fastställdes på nytt 1817. Efter 1803 krävdes prästbevis för befrielse på grund av ålderdom och läkarbevis på grund av sjuklighet.

Finsk beskrivning

yli-ikäinen henkilö

kameraalinen nimitys vanhuudenheikosta tai sairaalloisesta henkilöstä, joka oli vapautettu henkirahan maksusta sillä ehdolla, että tila oli luovutettu hänestä huolta pitäville lapsille. Vuodesta 1803 vaadittiin todistus papilta vanhuuden perusteella tapahtuvalle verosta vapautukselle ja lääkärintodistus, jos perusteena oli sairaus.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , III, 585-586, 594.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska yliaikainen henkilö