Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatteterm för en bondhustru, som på ålderdomen lämnat hemmet till son eller måg. Motsvarade undantagsman.

Finsk beskrivning

poikkeusemäntä*

Tilan seuraavalle sukupolvelle luovuttanut tilanemäntä.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 183.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid