Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ägor som för sytning undantagsvis överläts åt annan person.

Finsk beskrivning

syytinkitilukset*

Toiselle henkilölle syytinkiä vastaan luovutetut tilukset.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 369.

Andra språk

Dåtida finska eri tilukset