Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av regeringen under undantagsförhållanden tillsatt specialdomstol som undantagsvis dömer mot rättsväsendets allmänna principer eller mot principen om medborgarnas likhet inför lagen. Om undantagsdomstolar stadgades i förenings- och säkerhetsakten 1789. Dylika var också de fältdomstolar som var verksamma under inbördeskriget 1918 samt Krigsansvarighetsdomstolen 1945–1946.

Finsk beskrivning

poikkeustuomioistuin

Hallituksen poikkeusoloissa asettama tuomioistuin, joka poikkeuksellisesti antaa tuomioita vastoin oikeusjärjestyksen yleisiä periaatteita tai kansalaisten yhdenvertaisuutta koskevaa periaatetta.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 368.