Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kår som lydde under överveterinären vid Finlands armé. Till fältveterinärkårens uppgifter hörde bl.a. att grunda ett nödvändigt antal hästlasarett.

Finsk beskrivning

sotilaseläinlääkintäkunta (1918)

Källor

Theslöf, Gösta (et al.) , Finlands frihetskrig år 1918. Vol. 1-6 , Helsingfors: Söderström 1921–1925 , Vol. 4, 1923: 146-147.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare