Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontor i anslutning till postdirektionen med uppgift att övervaka de avgående posttransporterna.

Finsk beskrivning

lähtevän postin toimituskunta, postilähetysten valvontatoimisto*

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1816 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 93.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1811–1881