Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontor i anslutning till postdirektionen med huvudsaklig uppgift att övervaka ankommande posttransporter.

Finsk beskrivning

saapuvan postin toimituskunta

saapuvien postilähetysten valvontatoimisto*

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1816.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1811–1881