Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid kanslibyrån vid Socialministeriets allmänna avdelning, direkt underställd byråchefen. Ekonomiinspektören ansvarade för övervakningen av ministeriets finansförvaltning.

Finsk beskrivning

taloustarkastaja (sosiaaliministeriö)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1940, 1950 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Synonymer

ekonomieinspektör