Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hederstitel utan motsvarande befattning under 1700-talet för uppsikten över en ekonomiavdelning. Innehavaren var i rang likställd med en assessor vid kollegierna.

Finsk beskrivning

talousintendentti

Talousosaston valvonnasta vastaavan kunniatitteli ilman vastaavaa virkaa 1700-luvulla. Tittelin haltija vastasi arvoltaan kolelgioasessoria.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 7: 116. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid