Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Byrå vid diverse ministeriers allmänna avdelningar som vanligen ansvarade för sociala frågor och lagstiftningsärenden som berörde hela ministeriet och internationella ärenden som hörde till ministeriets kompetensområde.

Finsk beskrivning

kansliatoimisto

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 18.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1922: nr 332: § 2: 1255 (socialministeriet) .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Xministeriets kanslibyrå