Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den stab som biträdde befälhavaren för krigsmakten 1919–1925. Staben för krigsmakten upphörde sommaren 1925 då den slogs samman med generalstaben.

Finsk beskrivning

puolustusvoimain esikunta

Källor

Ekberg, Henrik (red.) & Börje Backström (et al.) , Finland i krig 1939–1945. Första delen , Helsingfors: Schildts 1986 , 65.

Andra språk

Dåtida finska Sotaväen esikunta