Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som tillhör krigsmakten men som inte deltar aktivt i strid.

Finsk beskrivning

nonkombattantti

Sotavoimiin kuuluva, mutta taisteluihin osallistumaton henkilö.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 506.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 14: 618-619 (Kombattanter). http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk