Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avlöning av ämbets- och tjänstemän med allmänna statsmedel i stället för med räntor (skatter) och tjänsteboställen från de hemman som var ålagda (indelade) att bekosta befattningen. Lönerna fastslogs till ett visst nominellt räntebelopp och beräknades efter kronovärdet. Dylika statsfinansierade löner infördes under autonoma tiden, huvudsakligen inom hovrätts-, akademi-, lantmäteri- och slottsstaterna. Efter 1922 betalades alla statliga löner ur statskassan. Immaginär indelning innebar således det bestämda räntebelopp som beräknades efter vissa skattetal som antogs som grund för räntan.

Finsk beskrivning

nimellinen veropalkkaus

Virkamiesten ja toimihenkilöiden palkkaus valtion varoista palkkaa varten määrättyjen verojen ja palkkatilojen sijaan. Vastaavanlaisia valtion kustantamia palkkoja otettiin käyttön autonomian aikana, etupäässä hovioiokeuden, akatemia, maanmittauksen ja linnojen virkakunnan palkkauksessa. Vuodesta 1922 valtion palkat maksettiin valtion kassasta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 972.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 160 (indelning).

Andra språk

Dåtida finska nimellinen veropalkka

Synonymer

immaginär indelning