Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på Vasa länssjukhus 1858–1911. Det hette 1768–1814 och 1850–1858 Vasa länslasarett, 1814–1850 Lasarett och kurhuset i Vasa och efter 1911 Mustasaari länssjukhus.

Finsk beskrivning

Nikolainkaupungin (Vaasan) lääninsairaala; Vasan lääninsairaalan nimitys 1858–1911

Källor

Inga källor