Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på länssjukhuset i Vasa 1855–1858. Det hette före 1855 Vasa länslasarett och bytte 1858 namn till länssjukhus.

Finsk beskrivning

Nikolainkaupungin (Vaasan) lääninlasaretti; Vaasan lääninsairaala nimitys 1855–1858

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk