Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stöld som har utförts under försvårande omständigheter och därför betraktades som grov. Som nidingsstöld betraktades stöld av barn under tolv år, stöld av svårt sjuka personer, stöld av mentalsjuka eller stöld av någon som låg och sov på marken.

Finsk beskrivning

törkeä ryöstö

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk