Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på Vasa länssjukhus från och med 1911. Det hette 1858–1911 Nikolajstads länssjukhus, 1768–1814 och 1850–1858 Vasa länslasarett, 1814–1850 Lasarett och kurhuset i Vasa. Sjukhuset hade 1927 en upptagningsanstalt för sinnessjuka. Det förestods av en sjukhusstyrelse bestående av överläkaren, en underläkare, två översköterskor, läkaren för sinnessjukvården och sysslomannen.

Finsk beskrivning

Mustasaaren lääninsairaala; Vaasan lääninsairaalan nimitys vuodesta 1911 eteenpäin

Källor

Inga källor