Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gåva eller annan fördel som ges till en person i en maktposition för att givaren vill tillskansa sig själv eller sina anhöriga en fördel.

Finsk beskrivning

lahjus

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 436.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

bestickning