Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Otillbörlig gåva som gavs för att mottagaren skulle gynna givarens intressen. Sedermera är bestickning brottsrubriceringen för den som ger, erbjuder eller utlovar en muta, i motsats till den som tar emot en muta och kan dömas för mutbrott.

Finsk beskrivning

lahjonta

Källor

Inga källor