Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Högre myntvalör än enheten. I Sverige är den äldsta mutipeln från 1530-talet.

Finsk beskrivning

kerrannaisarvoinen raha*

rahan yksikköarvoa korkeampiarvoinen raha

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XII: 8f.

Andra språk

Inga termer på andra språk