Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden och autonoma tiden benämning på stadsförvaltningen, det vill säga magistraten, tjänstemannakåren som underlydde magistraten och budgeten.

Finsk beskrivning

kaupungin hallinto

Källor

Tiihonen, Seppo & Paula Tiihonen , Suomen hallintohistoria 1984 , 83.

Andra språk

Inga termer på andra språk