Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Chef för den avdelning av magistraten (i större städer) som ansvarade för stadens byggnader.

Finsk beskrivning

rakennuspormestari*

kaupungin rakennuksista vastaavan maistraatin osaston päällikkö

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 203.

Andra språk

Inga termer på andra språk