Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman som förde bok över byggnadsbestånd eller byggverksamhet. Byggningsbokhållare förekom vid diverse svenska ämbetsverk, på 1600-talet vid Amiralitetet, på 1700-talet i ämbetskollegiet i Stockholm.

Finsk beskrivning

rakennustoimen kirjanpitäjä*

eri virastojen rakennuskantaa tai rakennustöitä valvovilla osastoilla käytössä ollut virkanimike

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 159.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal

1600-tal–