Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Med vederbörliga ändringar.

Finsk beskrivning

tarpeellisin osin, soveltuvin osin, välttämättömät muutokset tehden

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin mutatis mutandis