Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Läkare som var anställd på ett länssjukhus.

Finsk beskrivning

lääninsairaalan lääkäri

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1813–1814, 1849–1850.

Pesonen, Niilo , Terveyden puolesta – sairautta vastaan. Terveyden- ja sairaanhoito Suomessa 1800- ja 1900-luvulla , Porvoo: WSOY 1980 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Synonymer

länslasarettsläkare