Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inspektör anställd vid en länsskogsnämnd med uppgift att inom ett län leda övervakningen av att reglementena mot skogsskövling och fredningsföreskrifterna vid avverkningen av skog följdes. Länsskogsinspektören bistods av skogsvaktare och andra biträden.

Finsk beskrivning

lääninmetsäntarkastaja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1921.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 37: 360. http://runeberg.org/nf/

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , II: 1267. http://runeberg.org/pieni/

Andra språk

Inga termer på andra språk