Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statsanställd sjuksköterska med ett län som verksamhetsområde. Länssköterskan lydde under länsläkaren.

Finsk beskrivning

lääninsairaanhoitaja*

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

länssjukskötare
länssjuksköterska

Se vidare