Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Högsta medicinska tjänstemannen i ett län med uppgift att bistå länsstyrelsen i ärenden rörande den allmänna sjuk- och hälsovården. Länsläkaren ansvarade även för övervakning av sjukvårdspersonal, sjukhus och apotek samt bekämpningen av epidemier i distriktet. Lagen om länsläkare antogs redan 1939 men verkställdes 1943. Tidigare användes beteckningen provinsialläkare.

Finsk beskrivning

lääninlääkäri

Läänin korkein lääkäriviranomainen, jonka tehtävänä oli avustaa lääninhallitusta yleistä sairaanhoitoa koskevissa kysymyksissä, vastasi myös terveydenhuoltolaitosten ja -henkilökunnan valvonnasta. Aiempi nimitys piirilääkäri.

Källor

Orrman, Eljas (red.) & Mikael (red.) Ena , Beståndsöversikt för Vasa landsarkiv , 4 , Vasa: Vasa landsarkiv 2001 , 98.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare