Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebefattning som inrättades i samband med att länsstyrelserna 1943 övertog skötseln av skatteuppbörden för statsbeskattningen från kronofogden och magistraterna. I varje län övervakades skatteuppbörden av skatteinspektörer, som sorterade under Finansministeriet.

Finsk beskrivning

verotarkastaja

Källor

Heikkinen, Sakari (et al.) , Valtiovarainministeriön historia I-III , Helsinki: Edita 2009–2010 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 115.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

länsskatteinspektör