Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Länsjukhus i Vasa. Det hette 1814-1850 Lasarett och kurhuset i Vasa, men återfick sitt gamla namn 1850-1855 varefter Vasa bytte namn till Nikolaistad och länslasarettet likaså.

Finsk beskrivning

Vaasan lääninlasaretti, Vaasan lääninsairaala

Källor

Inga källor