Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Regional enhet inom skyddskårsorganisationen. Bestod av 16 skyddskårskretsar. Distriktets centralort var Vasa.

Finsk beskrivning

Vaasan suojeluskuntapiiri

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Vaas Skp