Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Regional enhet inom skyddskårsorganisationen. Kretsen utgjordes av två till fyra närliggande skyddskårer inom samma skyddskårsdistrikt. Kretsen leddes av en kretschef, som var avlönad av staten. Kretsarna var underställda skyddskårsdistriktet.

Finsk beskrivning

suojeluskunta-alue

Källor

Hersalo, N. V. , Suojeluskuntain historia. Puolustuskelpoinen kansa. Hätävarasta välttämättömyys 2 , Helsinki: Hata 1962 , 97.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 169.

Selén, Kari & Ali Pylkkänen , Sarkatakkien armeija : suojeluskunnat ja suojeluskuntalaiset 1918-1944 , Helsinki: WSOY 2004 , 38.

Andra språk

Inga termer på andra språk