Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som genomgått befälskurs i skyddskårens befälsskola och således upphöjts till officer inom organisationen. Inom skyddskårsorganisationen brukades inte militära grader utöver indelningen i manskap, underbefäl och befäl.

Finsk beskrivning

suojeluskuntaupseeri

Källor

Hersalo, N. V. , Suojeluskuntain historia. Puolustuskelpoinen kansa. Hätävarasta välttämättömyys 2 , Helsinki: Hata 1962 , 125.

Iso tietosanakirja I-XV , Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava 1931–1939 .