Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Instans som gav utlåtande angående förseelser begångna av person i befälsställning inom skyddskårsorganisationen. Domstolen sammankallades på begäran av distriktschefen eller honom överordnad chef.

Finsk beskrivning

suojeluskuntajärjestön kunniatuomioistuin

Källor

Tuompo, W. E. (et al.) , Finlands försvarsmakt , Borgå: WSOY 1931 , 328.