Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning inom skyddskåren som behandlade ärenden som angick skyddskårsorganisationens militära utbildning och uppfostran. Utbildningsavdelningen hörde till sektionen för militära ärenden inom skyddskårsorganisationens huvudstab.

Finsk beskrivning

Koulutuosasto (suojeluskunnat)

Källor

Arkivverket – Arkistolaitos: Arkivens portti – Arkistojen Portti, http://wiki.narc.fi/portti/index.php

Tuompo, W. E. (et al.) , Finlands försvarsmakt , Borgå: WSOY 1931 , 321.