Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av tre sektioner vid skyddskårernas huvudstab. Till Sektionen för militära ärenden hörde Organisationsavdelningen, Utbildningsavdelningen, Idrottsavdelningen, Marinavdelningen, Sanitetsavdelningen och militärinspektörerna.

Finsk beskrivning

sotilasasioiden jaosto, sotilaallinen jaosto (suojeluskunnat)

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Tuompo, W. E. (et al.) , Finlands försvarsmakt , Borgå: WSOY 1931 , 320.