Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning som ansvarade för utbildningen av sanitetspersonal, anskaffandet av sanitetsmaterial och ordnandet av sjukvård inom skyddskårsorganisationen. Avdelningen hörde till Sektionen för militära ärenden vid skyddskårernas huvudstab.

Finsk beskrivning

saniteettiosasto (suojeluskunnat)

Källor

Tuompo, W. E. (et al.) , Finlands försvarsmakt , Borgå: WSOY 1931 , 321.