Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Befattning inom den vita armén 1918. Till Generalinspektörens uppgifter hörde att tillsammans med ett av Medicinalstyrelsen utsett medicinalråd inspektera militärsjukhus, fältlasarett och övriga till det militära sanitetsväsendet tillhörande inrättningar.Generalinspektören för militära sanitetsväsendet var direkt underställd Överbefälhavaren.

Finsk beskrivning

saniteettilaitoksen ylitarkastaja

Källor

Bonsdorff, Hj. , von , Sjukvårdstjänsten i Finlands frihetskrig , Helsingfors: Söderström 1931 , 388.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org