Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sektion från och med 1924 vid Försvarsministeriets centralavdelning. Sektionen bestod förutom av sektionschefen och byråofficerare av en stabschef för mobiliseringsärenden, Marinbyrån och Sanitetsbyrån. Sektionen blev 1925 en självständig avdelning vid Försvarsministeriet och hette från och med 1928 Avdelningen för militära ärenden.

Finsk beskrivning

yleisten sota-asiain jaosto (puolustuministeriö)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1924: 36 .

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1925: 37.