Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sektion som lydde under Försvarsministeriets centralavdelning. Sektionen grundades 1924 som en efterföljare till Kassa- och bokföringsbyrån.

Finsk beskrivning

tilijaosto* (puolustusministeriö)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1924: 36.