Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning som ansvarade för organiseringen av fysisk fostran inom skyddskårsorganisationen. Idrottsavdelningen hörde till sektionen för militära ärenden inom skyddskårernas huvudstab.

Finsk beskrivning

urheiluosasto (suojeluskunnat)

Källor

Tuompo, W. E. (et al.) , Finlands försvarsmakt , Borgå: WSOY 1931 , 321.

Andra språk

Inga termer på andra språk