Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1950 infördes idrottsnämnder i länen och kommunerna efter att idrottsförvaltningen i Finland fördelats på tre nivåer. Undervisningsministeriet hade sedan tidigare på statsnivå ansvarat för idrottsfrågor med bistånd av statens idrottsnämnd.

Finsk beskrivning

urheilulautakunta

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950 .

Pyykkönen, Teijo , Valtion liikuntaneuvosto : Linjoja liikuntaan vuodesta 1928 , Valtion liikuntaneuvosto, Opetus- ja kulttuuriministeriö , : Offset Uimonen Oy 2010 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .