Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Pyykkönen, Teijo , Valtion liikuntaneuvosto : Linjoja liikuntaan vuodesta 1928 , Valtion liikuntaneuvosto, Opetus- ja kulttuuriministeriö , : Offset Uimonen Oy 2010 .


I

Från 1950 infördes idrottsnämnder i länen och kommunerna efter att idrottsförvaltningen i Finland fördelats på tre nivåer. Undervisningsministeriet hade sedan tidigare på statsnivå ansvarat för idrottsfrågor med bistånd av statens idrottsnämnd.