Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Byrå vid Krigsministeriets centralavdelning. Byrån var en efterföljare till Kyrko- och undervisningsbyrån och existerade under år 1921. Därefter övertog Undervisningsministeriet helt statens idrottsförvaltning. Byrån leddes av fältprosten.

Finsk beskrivning

valistus- ja urheiluasiain toimisto* (sotaministeriö)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1921: 67.