Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Byrå som lydde under Krigsministeriets centraldepartement. Den bytte 1921 namn till Byrån för upplysnings- och idrottsärenden. Byrån leddes av fältprosten.

Finsk beskrivning

kirkollis- ja opetustoimisto (sotaministeriö)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1920: 66.