Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Äldre benämning på byråerna vid Järnvägsstyrelsens byråavdelning, vilka behandlade och expedierade de ärenden som hörde till byrådirektörens uppgifter.

Finsk beskrivning

Rautatiehallituksen toimistopäällikön toimituskunta*

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 63.

Andra språk

Dåtida finska toimistotirehtöörintoimituskunta