Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Finland under 1600-talet förekommande benämning på kyrkoråd.

Finsk beskrivning

kirkkolautakunta*

kirkkoneuvoston nimitys 1600-luvulla

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk